LISONDRIA

traduzione in vernacolo della poesia ALESSANDRIA

LISONDRIA,

         Ra nostra cytà.

alessandria-palazzo-rosso-comune 

Lisondria à l’ha ra so storia,

da tonç sa stidiaja,

el basta an po’ d memoria,

per jesi ricurdaja.

 

– o = O = o –

 

Ancon an po’ d’uservasion,

u j’è, chi e là,  d’adugè

di grondius bej canton,

el basta ammachi andej à serchè,

is vigu con an po’ d’atension.

 

– o = O = o –

 

El paesagi l’è singular,

ogni stagion l’ha i so culur,

à l’è sugestiv, da uardè,

l’anconta .. ancon stupur

 

– o = O = o –

 

Ansichì gnonca l’art

la po nenta manchè,

la puesea à l’è na part

anteresonta, d’ascutè.

 

– o = O = o –

 

U j’era, in temp

A SONSO PER RA CYTÀ”*

Propi in bon cument

à ra nostra realtà.

Qul’epuca à l’è andacia,

à l’è nenta ancur turnaia!

Con el cor à la spiciuma,

per jesi meij ricurdaja.

 

 

* Rubrica publicaja da  La Vus Lisondreña

à l’è quc’ani d’adess: in viagi per el strà

ed Lisondria, per andè à serchè i canton

pì sugestiv.

Franco Montaldo

BUONE VACANZE

 

 

Commenta